Co musí komín umět ?

Pondělí 13. srpen 2007,  Autor: ,

Vývoj spotřebičů paliv, který byl vyvolán zejména požadavky na racionální využití energií s důrazem na současnou ochranu životního prostředí, měl za následek i technický vývoj v oblasti komínových konstrukcí. Právě proto musela být i pro komíny vytvořena doplňující nebo úplně nová pravidla, která současnému stavu techniky a jejímu užití odpovídala. Tak vznikla (a stále vzniká) řada evropských norem, které se problematikou komínů a kouřovodů zabývají z různých hledisek; některé se týkají materiálů a jejich zkoušení, jiná skupina se zabývá návrhem, jiná prováděním a podobně. Celkem se jedná o více než 50 dokumentů, které jsou postupně přejímány členskými státy, tedy i ČR.

V obecnějším pojetí představuje soubor technických norem standard, jehož dodržení zaručí bezpečnost a funkčnosti spalinové cesty. Praxí je ověřeno, že pouze správně navržená a dobře provedená soustava spotřebič – kouřovod – komín zaručí bezpečný, spolehlivý a hygienický odvod spalin nad střechu budovy za všech provozních podmínek. Špatně navržená nebo provedená spalinová cesta vede naproti tomu v lepším případě k nehospodárnému nebo nefunkčnímu provozu spotřebiče nebo k poškození konstrukce komína. V horším případě může dojít k ohrožení budovy požárem, k ohrožení zdraví nebo i smrti…Právě proto zavádějí evropské normy (ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky) jednoznačnou povinnost třídění a značení spalinových cest.

Hlavním významem třídění a označování je vytvořit podmínky pro bezpečné a provozně funkční připojení spotřebičů paliv na spalinovou cestu. Topenář může připojit spotřebič paliv pouze tam, kde spalinová cesta odpovídá svým provedením technickým parametrům připojeného spotřebiče. Revizní technik při revizi spalinové cesty potom posoudí, zda spalinová cesta svou konstrukcí, rozměry a provedením tomuto spotřebiči odpovídá, zda zajistí bezpečný odvod spalin od spotřebiče do volného ovzduší za všech provozních podmínek. Pro jednoznačnou identifikaci vlastností spalinové cesty slouží právě její zatřídění a značení. Třídění se provádí podle řady kriterií, podle provozních požadavků a materiálových vlastností. Zde jsou nejdůležitější z nich:

Teplotní třídy: Pro jakou provozní teplotu je komín určen

  • Tlakové třídy: Komín odvádí spaliny přirozeným tahem nebo je přetlakový
  • Třída odolnosti proti působení kondenzátu: Komín pro mokrý nebo suchý provoz
  • Třídy odolnosti proti korozi
  • Třídy odolnosti při vyhoření sazí: Komín je nebo není odolný
  • Vzdálenost od hořlavých materiálů
  • Tepelný odpor konstrukce
  • Požární odolnost

 

 

 

Číslo odpovídající normy

Teplotní třída

Tlaková třída

Třída odolnosti proti kondenzátu

Třída odolnosti proti korozi

Třída odolnosti při vyhoření + vzdálenost od hořlavých materiálů v mm

Třída požární odolnposti EI (v minutách)

Komín   

EN 1443

T400

N2

W

3

G50

EI090

Zdroj : www.schiedel.cz

 

 Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate