Obchodní podmínky

Pátek 18. listopad 2011,  Autor: ,

Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.


Registrace - uchovávání údajů

Při nákupu v našem internetovém obchodě nedochází k registraci uživatele. Nesbírají se žádné kontaktní infromace pro jakékoli marketingové  či reklamní akce. Kontaktní informace jsou uchvovávány pouze v rámci zpracování objednávky.


Ceny zboží

Všechny ceny jsou konečné (tzn. včetně aktuální sazby DPH  a všech případných poplatků). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. Náklady na dopravu zboží hradí kupující, pokud se s prodávajícím (společnost HAGAS servis s.r.o.) nedohodne jinak. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání.

Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace, plnění nebo doplňky. Obrázky uvedené v e-shopu mají pouze informativní charakter a mohou se od reálného výrobku částečně lišit.

Pokud se zákazníkovi zdá cena uvedená u zboží neadekvátní (například zboří za 0,- Kč) jedná se nejspíš o chybu. Doporučujeme tedy její platnost raději ověřit zasláním dotazu na příslušný produkt.

Záruka na zboží

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Platební podmínky

V současné době nabízíme tyto možnosti plateb:

 • platba v hotovosti - platbu provedete na pokladně v naší prodejně na adrese Beneše z Loun 132, 440 01 Louny.
 • platba online (kartou, online převodem) - platbe přes platební bránu společnosti Comgate. Volba pro okamžité bezhotovostní platby. Svůj nákup můžete zaplatit platební kartou (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron), nebo – pokud využíváte internetbanking –prostřednictvím platební brány pro bankovní převody.

  Platba tak proběhne ihned při objednávce a s okamžitým potvrzením o zaplacení. Tento způsob je navíc levnější než dobírka, protože neplatíte dobírkovné.

  Po dokončení objednávky budete přesměrováni do svého internetového bankovnictví, kde jednoduše schválíte příkaz k úhradě. Při volbě platby kartou se zase dostanete do aplikace, kde zadáte požadované údaje a platbu potvrdíte. My se ihned dozvíme, že byla platba provedena a můžeme obratem expedovat zboží.

  Nemusíte mít přitom strach, že byste přišli o peníze. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platební bránou vaší banky a nikdo jiný než vy a banka je nevidí. Platby kartou jsou zabezpečeny systémem 3D Secure.

  Provozovatel platební brány:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 • platba na dobírku - kupní cenu zaplatíte na místě našemu pracovníkovi (řidiči) nebo řidiči přepravní společnosti. Za tuto službu Vám bude účtován poplatek odvozený od výše dobírky. O výši poplatku za dobírku budete informováni v průběhu zadávání objednávky.
 • bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na náš účet. Před odesláním platby doporučujeme si ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem, ihned Vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu 166107625/0600 vedeném u MONETA Money Bank, a. s.

Reklamace a servis

K Vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a český návod k použití). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, nepřebírejte jej a sepište s doručovatelem reklamační protokol. Bude Vám zasláno zboží nové. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky.

V případě reklamace můžete kontaktovat přímo autorizovaná servisní střediska konkrétní značky, nebo se můžete obrátit přímo na nás a my danou reklamaci vyřídíme. Seznam servisních míst naleznete v záručním listu.

Reklamované zboží můžete zaslat na naši adresu nebo přímo do reklamačního místa (servisu). Kontaktujte naše reklamační oddělení a náklady vynaložené na přepravu reklamovaného zboží Vám uhradíme. 
Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle 415 652 722.


Zrušení (storno) objednávky ze strany prodávajícího, provozovatele internetového obchodu

Pokud se zákazníkovi zdá cena uvedená u zboží neadekvátní (například zboří za 0 Kč) jedná se nejspíš o chybu, doporučujeme tedy její platnost raději ověřit zasláním dotazu na příslušný produkt.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává a nelze jej nahradit jiným modelem
 • změnila se výrazným způsobem cena, kterou kupující neakceptuje
 • došlo k technickému problému ve správě našeho e-shopu a zobrazila se špatná a zjevně chybná cena, tj. cena zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá.

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10-ti pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


Odstoupení od smlouvy

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

 • odešlete dopis (na adresu HAGAS servis s.r.o., Beneše z Loun 132, 440 01 Louny) nebo (email na adresu obchod@hagas.cz) s textem: "Odstoupení od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14-ti denní lhůtě.
 • vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci), nesmí jevit známky užívání, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.


Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • telefonické spojení
 • elektronickou adresu (e-mail).

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • název společnosti (obchodní firma)
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • IČ, DIČ
 • telefonické spojení
 • elektronickou adresu (e-mail).

Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat telefonicky na tel. +420 415 652 722 nebo emailem na obchod@hagas.cz.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti HAGAS servis s.r.o.

Podrobný výpis můžete najít na serveru www.justice.cz.


Odpovědnost

Společnost HAGAS servis s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost HAGAS servis s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.


Mimosoudní vyrovnání

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Závěr

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou výhodné, levné, bezpečné a rychlé. Pokud však máte jakékoli pochybnosti či připomínky, dejte nám o nich prosím vědět. Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našeho obchodu.

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte na tel. +420 415 652 722 nebo emailem na obchod@hagas.cz, nebo můžete navštívit náš showroom na níže uvedené adrese (pouze po předchozí telefonické domluvě).

Adresa: Beneše z Loun 132, 440 01 Louny, Česká republika

... načítám mapové podklady


Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate