Individuální vytápění v bytových domech

Pondělí 13. srpen 2007,  Autor: ,

Teplo je jednou ze základních potřeb člověka. Výroba tepla a jeho dodávka do místa spotřeby může mít různou podobu. Původně bylo teplo vyráběno zpravidla přímo v místě spotřeby. Používaly se lokální topidla a spotřebiče na různé druhy paliv, později se začaly užívat etážové nebo centrální zdroje v domě, v poslední době se využívají i tzv. netradiční zdroje. Zatímco tento způsob výroby tepla zůstal a zůstává převážně zachován při výstavbě rodinných domků, v bytových domech byla v nedávné historii „reálného socialismu“ nastoupena jiná cesta.

V době, kdy potřeba bytů byla řešena hromadnou panelovou výstavbou, nerespektující individuální potřeby obyvatel, byla dodávka tepla a teplé vody zajištěna „pokrokovým způsobem“ z velkých tepláren. A tak vznikla typická panelová sídliště bez stromů, květin a také bez komínů. A podobně i ve staré zástavbě. Společně s „nemoderními“ kamny přestaly být provozovány komíny. Teprve nyní, dodatečně, s rostoucími cenami plynu a elektřiny i dálkově dodávaného tepla, si uživatelé těchto bytů uvědomují, jak málo mohou sami ovlivnit nejen svou tepelnou pohodu, ale také náklady spojené s dodávkou tepla. Nemluvě o obtížích, které jim způsobují plánované i neplánované odstávky tepelných zdrojů a poruchy na zařízení a rozvodech.

Právě proto se veřejné mínění, jak vyplývá i z několika průzkumů provedených v posledních letech nezávislými agenturami, přiklání k volbě individuálního vytápění nejen v rodinných, ale i bytových domech.

Technika je k dispozici

Jaké jsou technické možnosti pro řešení individuálního vytápění i ve vícebytových domech?Současný vývoj v oblasti stavebních materiálů i technologií společně s technickou úrovní tepelných spotřebičů dává individuálnímu vytápění jednoznačně zelenou. A to jak v novostavbách, tak i ve stávajících objektech. Důležitým předpokladem funkčního řešení však je zabezpečit spolehlivý, bezpečný a hygienický odvod spalin od lokálních spotřebičů.

Klíčovou roli sehrává moderní komínový systém

Komín, který bohužel i v mnoha nově stavěných bytových domech stále ještě chybí, protože pro investory je v dané chvíli levnější vývod spalin „ na fasádu“, musí zajistit bezpečný a spolehlivý odvod spalin od připojených spotřebičů nad střechu budovy. Nejen z hlediska optimalizace fyzikálních procesů odvodu spalin, ale i z hledisek životního prostředí a také (!!) a to je mnohdy hrubě podceňováno, z hlediska bezpečí před otravou spalinami, které z fasády při větrání zamořují obytné místnosti. Jedním z nejvhodnější komínových systémů, určených pro použití v nové výstavbě bytových domů je speciální komínový systém Schiedel MULTI. Jde o komínový systém, určený pro společné připojení až 10 plynových spotřebičů v provedení C, tzv. turbo kotlů. Je koncipován tak, aby zajistil bezpečný a spolehlivý odvod spalin od připojených spotřebičů nad střechu budovy a současně k nim přiváděl spalovací vzduch. Díky tomu jsou připojené spotřebiče zcela nezávislé na vzduchu z místnosti a lze je proto umístit do libovolného prostoru v bytě.

Maximální využití účinnosti

Díky tomu, že komínový systém Schiedel MULTI je složen z komínových tvárnic a tenkostěnných keramických vložek s profilovaným povrchem, může pracovat v tzv. protiproudém provozu v němž je vzduch pro spalování, přiváděný z vnějšího prostředí, cestou ke kotli předehříván zbytkovým teplem, obsaženým ve spalinách. Keramická vložka odvádí spaliny, prostor mezi vnějším povrchem vložky a tvárnicí slouží jako šachta pro přívod vzduchu ke spotřebičům. To zvyšuje celkovou účinnost topného zařízení a zhospodárňuje ekonomiku provozu.Součástí systému je řada prvků, které zajiš?ují bezproblémovou montáž, snadné připojení spotřebičů a 100% funkčnost systému za všech provozních podmínek.

Řešení individuálního vytápění v objektech, kde komíny nejsou k dispozici? Fasádní komín!

Příkladem může být iniciativa obyvatel jednoho panelového objektu v Unhošti. Napojení na dálkově přiváděné teplo nahradili individuálním vytápěním plynovými kotli v jednotlivých bytech. Technické řešení bylo vypracováno ve spolupráci s firmou Schiedel, výsledkem byl odvod spalin do společného třísložkového fasádního komína Schiedel Technostar 3000. Především se zde uplatnila výhoda tohoto lehkého kovového systému, který nezatěžuje stávající stavební konstrukce a umožňuje rychlou a nenáročnou montáž při dodatečné výstavbě. Napojení uzavřených plynových spotřebičů v provedení C do tohoto systému bylo vyřešeno originálním způsobem. Každý byt byl takvybaven vlastním moderním plynovým kotlem s hygienickým vyvedením spalin nad střechu objektu. Vysoká účinnost spotřebiče společně s dokonalou regulací topného režimu dala obyvatelům silný nástroj pro to, aby sami ovlivňovali svou tepelnou pohodu v bytě a také ekonomiku provozu. Následující topné sezóny jednoznačně prokázaly, že reálné dosažené úspory v nákladech na vytápění jsou dokonce vyšší než udával původní ekonomický propočet a pohybují se v oblasti okolo 40% oproti původnímu stavu.

 Politikové, ekologové i energetičtí experti se shodují v jednom: s energií musíme hospodařit rozumně a úsporně. Disponujeme omezenými zásobami paliv, při každém spalování vznikají látky zatěžující životní prostředí a ohrožující naše zdraví. Toto zatížení je nutné, nejen s ohledem na nás samotné, ale i ohledem na příští generace, minimalizovat. Promyšlená volba individuálního vytápění ve vícebytových domech, postavená na technicky dokonalém řešení otopné soustavy s účinnou regulací a odvodem spalin do moderního komínového systému, je jednou z cest. Investorů a projektantů, kteří moudře prosazují právě takové řešení v poslední době přibývá. Budoucím uživatelům tak poskytnou nejen požadovaný komfort, jistotu dostatku tepla a uspoří jim i nemalé částky při platbách za energie. Navíc udělají i něco důležitého pro budoucnost.

Zdroj : www.schiedel.cz

 

 Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate