Jak ušetřit - rady pro výběr ohřívače vody

Středa 09. leden 2008,  Autor: ,

Teplá užitková voda v domácnosti, na pracovišti, na chatě a všude tam, kde člověk pracuje a odpočívá, dnes představuje neodmyslitelnou součást našeho života. Pomáhá zlepšovat hygienu a zvyšuje kvalitu našeho života.

Co je důležité vědět při používání a výběru vhodného typu akumulačního ohřívače

Tepelná izolace - únik tepla povrchem akumulační nádrže omezuje tepelná izolace. Její kvalita přímo ovlivňuje úspornost provozu akumulačního bojleru a posuzuje se hodnotou koeficientu měrných tepelných ztrát, který je vyjádřen v Wh/24 hodin/litr, tedy ve spotřebě v průběhu 24 hodin na jeden litr objemu nádrže. Čím je toto číslo menší, tím menší jsou ztráty ohřívače, a tedy i jeho provoz je potom úspornější. V případě moderních bojlerů, u kterých se jako tepelná izolace většinou používá polyuretanová pěna nezatěžující životní prostředí, je hodnota měrných tepelných ztrát lepší (teda nižší) jako 8 Wh/24 hodin/litr. K porovnání - bojlery vyráběnými před rokem 1983 mají tento koeficient větší než 30 Wh/24 hodin/litr, z čehož vyplývá, že jejich tepelné ztráty mohou být až třikrát větší v porovnání s bojlery vyráběnými v současnosti. Při obstarávání nového ohřívače věnujte údaji o měrných tepelných ztrátách velkou pozornost. Při dnešních vysokých cenách energií úsporné technologie prokazují svoje přednosti.

Nastavení teploty na termostatu bojleru - podle studií až více než 35% uživatelů ohřívačů vody na Slovensku má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než 60°C, což odborníci považují za neekonomické, protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé užitkové vody a podstatně více dochází k zanášení ohřívacího tělesa ohřívače minerály, které voda obsahuje (tzv. kotelní kámen). Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu vody na hodnotu 55 - 60°C, a to z ekonomických a hygienických důvodů.

Dimenzování objemu akumulačního ohřívače vody - při nákupu nového ohřívače do domácnosti je důležité odhadnout jeho optimální velikost. Nesprávná volba vede ke zvyšování nákladů na přípravu teplé užitkové vody při příliš velkém objemu ohřívače nebo ke stejně nepříjemnému nedostatku vody při objemu menším, než je potřebné. Při dodržení několika jednoduchých pravidel a po rozumném odhadu současné a budoucí situace v domácnosti, do které ohřívač kupujete, se pravděpodobně nedopustíte omylu, jestliže budete vycházet z následující tabulky:

Počet osob v domácnostiMinimální velikost ohřívače
1 - 2 dospělí, byt 1 + 180 litrů
2 dospělí, 1 - 2 děti, byt 2 + 1120 litrů
2 dospělí, 2 - 3 děti, byt 3 + 1150 litrů
2 - 3 dospělí, 2 - 3 děti, byt 4 + 1150 litrů

Spotřeba vody na různé činnosti pro jednu osobu:

ÚčelSpotřeba vody v litrech
40°C60°C
Umývání rukou1,51
Sprcha3018
Vanová koupel13078
Vaření1,71
Běžné uklízení31,8

Umístění bojleru - na celkovú efektívnos? prípravy teplej úžitkovej vody má vplyv aj umiestnenie bojlera. Mal by by? inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby úžitkovej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobre pouvažova? o možnosti inštalovania pomocného ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty. Odborníci zistili, že pri vzdialenosti ohrievača od miesta spotreby väčšej ako 2 m veľmi výrazne narastajú straty energie. Na miesta s menším odberom teplej vody, ktoré sú vzdialené viac ako 3 metre od hlavného bojlera, je vhodné inštalova? menšie priamovýhrevné ohrievače vody.na celkovou efektivnost přípravy teplé užitkové vody má vliv také umístění bojleru. Měl by být instalován, pokud je to možné, co nejblíže k místu spotřeby užitkové vody. Jestliže je v domácnosti více míst k odběru teplé vody, je dobré pouvažovat o možnosti instalace pomocného ohřívače vody na místě menšího odběru. Tímto způsobem se vyhnete potřebě dlouhého přivádějícího potrubí, které způsobuje velké tepelné ztráty. Odborníci zjistili, že při vzdálenosti ohřívače od místa spotřeby větší než 2 m ztráty energie značně rostou. Na místa s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdáleny více než 3 metry od hlavního bojleru, je vhodné instalovat menší ohřívače vody s přímým vyhříváním.

Tepelná izolace potrubních rozvodů - tepelně izolovat potrubní systémy, především o větší délce (nad 2 m), je dnes takřka nutnost. Mimo úspor energie spotřebované na ohřev vody tímto dosáhnete také i zkvalitnění dodávky vody od bojleru k místu spotřeby. Tepelná izolace snižuje pokles teploty vody v potrubí.

Pravidelná údržba - o ohřívač vody je potřebné pečovat stejně jako o každé jiné technické zařízení. Ale v praxi se neprovádí pravidelná prohlídka a údržba až na přibližně 65% všech provozovaných ohřívačů. Zvláště v oblastech s tvrdou vodou je potřebné zabezpečit odstraňování nánosu kotelního kamene na stěnách nádoby, na vytápěcím tělese a na tělese termostatu. V případě takového zanedbání dochází k zvyšování spotřeby energie potřebné na ohřev vody a k nepřesnosti při měření její teploty. Stejně důležité je provádět pravidelně výměnu (každé 2,5 až 5 roků, podle tvrdosti vody) hořčíkovou tyč ochraňující vnitřní plochu nádrže před korozí.

Zapojení kombinovaných ohřívačů a ohřívačů s nepřímým ohřevem

Speciálními typy zásobníkových ohřívačů jsou kombinované ohřívače, lidově nazývané "obojživelníci" a ohřívače vody s nepřímým ohřevem.

Kombinované ohřívače - mají mimo elektrického odporového vytápění také ohřívací spirálu "had", určenou k napojení na přívod horké vody z kotle pro vytápění. Tyto kombinované ohřívače se mimo topného období používají úplně stejně jako jiné elektrické ohřívače. V průběhu topné sezony, když je v provozu také kotel na zemní plyn, uhlí nebo na dřevo, využívají tyto bojlery k ohřevu užitkové vody horkou vodu z vytápěcího systému (z radiátorů).

Nepřímo ohřívané akumulační ohřívače vody - jsou vhodné k připojení ke kotli ústředního topení pro centrální přípravu TUV. Jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými kotli určenými pro ústřední vytápění - elektrickými, plynovými, olejovými anebo s kotli na pevné palivo. Princip ohřevu spočívá ve výměně tepla mezi horkou vodou z kotle ústředního topení a vodou v nádrži ohřívače. Tato výměna je zprostředkována výměníkem tepla, který má tvar spirály a jeho výkon je charakterizován velikostí výměníkové plochy.

Sluneční systémy na ohřev užitkové vody - podle údajů v odborné literatuře je možné slunečním kolektorem v naší zeměpisné poloze pokrýt až 2/3 spotřeby teplé užitkové vody. Z 1 až 2 m2 plochy kolektorů je možné v létě získat až 40 - 50 litrů teplé vody denně (při teplotě vody 40 až 45°C). Na zabezpečení dodávky teplé užitkové vody v průběhu celého roku se jako nejvýhodnější jeví tzv. bivalentní anebo trivalentní systémy. Tyto systémy jsou kombinací slunečních kolektorů na získávání energie ze slunečního záření a doplňkového zdroje tepla, například vytápěcí vody z kotle, případně elektrického vytápěcího tělesa. Přestože nejmodernější sluneční kolektory jsou schopny dodávat teplou vodu i při zamračené obloze a do určité míry i v zimě, na celoroční provoz je nutný doplňkový zdroj tepla.

Při současných rostoucích cenách energií se nám jeví jako nejvíce ekonomický plynový ohřev teplé užitkové vody.

Porovnávací zkoušky akumulačních ohřívačů vody (elektrického, plynového a ohřívače s nepřímým ohřevem):

ParametrElektrický ohřívač vody EOV 121Plynový ohřívač vody HT 120 KZásobníkový ohřívač vody s nepřímým ohřevem VT 120 H
Vstupní teplota vody12°C12°C12°C
Doba ohřevu na 60°C3 hod. 40 min.1 hod. 38 min.20 min.
Spotřeba6,73 kWh 10,80 Sk0,867 m3 8,00 Sk1,646 m3 15,30 Sk
Doba ohřevu na 80°C5 hod. 8 min.2 hod. 1 min.43 min.
Spotřeba9,52 kWh 15,20 Sk1,067 m3 9,90 Sk2,24 m3 20,80 Sk
Sazba za kWh v čase nízkého zatížení:1,60 Sk
Sazba za m3 plynu pre maloodběr:9,27 Sk
Na ohřev použitý plynový zdroj:Dakon P 50
Průtok vytápěcího média:1 500 l/hod
Teplota vytápěcího média:84 + 2°C

Z uvedeného vyplývá, že i zdánlivě jednoduchému problému - přípravě TUV v domácnosti je potřebné věnovat pozornost už při přípravě projektu a v tomto brát do úvahy všechny požadavky, specifika a souvislosti. Tento přístup se potom adekvátně projeví v optimálních provozních nákladech.

zdroj : www.tatramat.cz

 Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate