Komíny 2006 : Konec improvizace ?

Pondělí 13. srpen 2007,  Autor: ,

 Komínová technika prošla dlouhým historickým vývojem od technicky primitivních konstrukcí jako byly například pouhé otvory ve střeše přes kouřovody z dutých nebo vydlabaných kmenů vymazaných hlínou, přes komíny a kouřovody zděné z kamene nebo cihel k současným vícevrstvým univerzálním nebo speciálním konstrukcím.

 Požadavky na odvod spalin od moderních spotřebičů, na rychlost výstavby i energetické úspory znamenaly nástup systémových komínů. Průkopníkem v této oblasti se stala firma Schiedel, která se právě vývojem a výrobou komínových systémů zabývá již 60 let.Dnešní pohled na komínovou techniku představuje široký obor, který se komplexně zabývá nejen výrobky pro odvod spalin od spotřebičů paliv, ale také výpočty a návrhy spalinových cest, technologiemi montáže, opravami a rekonstrukcemi i ekonomikou provozu otopných soustav ve vazbě na odvod spalin. Rychlý rozvoj tohoto oboru zaznamenáváme zvláště v posledních letech jako důsledek technického vývoje připojovaných spotřebičů paliv. Spalinová cesta již není pouze stavební konstrukcí, ale je to zároveň i technické zařízení stavby, které musí za všech provozních podmínek zajistit bezpečný a hygienický odvod spalin a jejich rozptyl do volného ovzduší, hospodárný provoz spotřebičů paliv, požární bezpečnost, ochranu osob a majetku.

Když komín, tak systém!

 Dokonale navržená a provedená spalinová cesta je důležitým předpokladem pro plné využití účinnosti připojeného spotřebiče. Proces navrhování a provádění výrazně zjednodušují právě systémové komíny, tedy komíny, vytvořené s použitím kompatibilních prvků zajištěných jedním výrobcem, který pak za ně přejímá odpovědnost. Systémové komíny jsou certifikovanými výrobky s jednoznačným zatříděním dle ČSN EN 1443. Systémový komín má vyřešeny konstrukční i funkční detaily a také proces montáže. Není tedy nutné při projektování tyto náležitosti řešit s takovou podrobností, jako u komínů individuálních a rovněž stavba, pokud probíhá v souladu s montážními pokyny výrobce, je rychlá a bezproblémová. Systémový komín má jednoznačně definované parametry, ze kterých je jasné, jaké typy spotřebičů je možno připojit. Vlastní připojení spotřebiče, revize a uvedení do provozu je u správně navrženého a postaveného systémového komína rutinní záležitostí.

Jaká je praxe

 Přestože systémové komíny se v praxi uplatňují poměrně dlouhou dobu, stále se setkáváme s případy, kdy spalinová cesta byla při výstavbě podceněna; byla použita nevhodná konstrukce komína s ohledem na připojený spotřebič a způsob jeho provozu, ale i s případy, kde na smontovaném komínu najdeme větší či menší chyby a závady, z nichž některé dokonce znemožňují jeho uvedení do provozu. Důsledkem jsou potom někdy složité a nákladné opravy, které prodražují výsledné dílo a prodlužují dobu výstavby.Řada stavebníků se při výstavbě vlastního domu rozhoduje jak ušetřit s tím, že úspory řeší na takových místech, které nejsou na první pohled vidět. Častým místem takových úspor je právě komín. Konečným důsledkem přitom nemusí být jen další finanční náklady, ale bohužel také škody na majetku, zdraví nebo životech…Komín jako součást objektu posiluje pocit jistoty, pohody a nezávislosti. V důsledku pozvolných klimatických změn se asi stále častěji budeme setkávat se záplavami, vichřicemi nebo sněhovými kalamitami. Dají se očekávat četnější technické poruchy a následné výpadky dodávek elektřiny, plynu, tepla...

 S moderním komínovým systémem máme jistotu, že se budeme mít vždy kde ohřát a nezaskočí nás ani kalamitní situace. Oheň v krbových kamnech přináší potřebnou pohodu a šetří náklady na vytápění. Univerzální komínový systém navíc představuje nezávislost na topném médiu; můžeme se proto vždy rozhodnout, čím topit.

Zdroj : www.schiedel.czProdukty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate