Kondenzační kotel

Pondělí 21. květen 2007,  Autor: ,

Vypočítejte rozdíl pořizovacích nákladů mezi kotlem kondenzačním a plynovým kotlem s konvenčním provozem. Rozdíl bude činit od 17 tisíc do 25 tisíc korun, což je při koupi kotle jistě obrovský rozdíl. Porovnejte 89% účinnost kotle s konvenčním spalováním se 109%účinností kotle kondenzačního a tento rozdíl aplikujte na roční náklady za spotřebovaný plyn. 20 % z ročních nákladů na vytápění bude okolo 4.500,- Kč, tedy návratnost kondenzačního zařízení bude v rozmezí 4 - 5 let. S rostoucími náklady na plyn a energie všeobecně Vás u klasického kotle brzy zaskočí daň za nevyhovující emisní limity, které u kondenzačního kotle splňují nejvyšší nároky (spadají pod ekologicky šetrná zařízení). V tomto kontextu vypočítejte adekvátní část splátky své hypotéky a porovnejte finanční úsporu ušetřeného paliva za splatné období s výší splacené části hypotéky. Taková investice se jen tak nenaskytne!

Princip kondenzace aneb opravdu až 109%?

Pro plynové kondenzační kotle lze nalézt využití jak v novostavbě tak i v případě rekonstrukce staršího topného systému. Díky kondenzační technice spoříte v porovnání s klasickými kotli neustále, a to i ve standardních systémech s teplotním spádem 75/60 °C. Nejvhodnější je systém s teplotním spádem 45-50/30 °C, velkou otopnou plochou radiátorů, spojený případně s podlahovým topením, kde lze naplno využít principu kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě.

V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11% nevyužité energie. U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie maximálně využívány. Horké spaliny s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie - kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára, obsažená ve spalinách, zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55°C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů.

Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle přibližně až o 15 % nižší spotřebu paliva.

Pro výpočet se vychází z výhřevnosti zemního plynu - ZP - (jejíž hodnota je udávána jako 100 %) navýšené o 11% kondenzačního tepla.

www.domovniinstalace.cz  Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate