Nové zákony a povinná výměna kotlů

Středa 06. leden 2016,  Autor: ,

Nové zákony a povinná výměna kotlů

Stovky tisíc českých domácností čeká výměna kotle na tuhá paliva za nový, vyhovující přísnějším ekologickým normám. Důvodem je novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost od 1. září 2012. Výměnu starých kotlů za nové ekologické podporuje stát.

Na co se musí majitelé starších kotlů připravit

Mnoho českých domácností bude muset vyměnit svůj stávající kotel za nový. Díky platnosti novely zákona o ochraně ovzduší již v roce 2022 nebude možné provozovat současné kotle na tuhá paliva, které přísnějším emisním normám nevyhovují. Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW. V praxi tedy lidé budou muset investovat do nového kotle s nižšími emisemi. Získají však modernější, úspornější a ekologičtější zařízení.

Proč bude nutné staré kotle vyměnit

Novela zákona o ochraně ovzduší nařizuje do konce roku 2016 provést autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva a od ledna 2017 jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o této revizi. Při nedodržení termínu jim hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Od září 2022 budou mít domácnosti povinnost na základě těchto revizí prokázat, že jejich kotel normám vyhovuje a splňuje podmínky alespoň třetí emisní třídy. V opačném případě jim bude hrozit pokuta až 50 000 korun. Kontrolním orgánem přitom bude příslušný obecní úřad. Zákon vlastně provozování starších nevyhovujících kotlů přímo nezakáže, v praxi však už jejich provoz nebude kvůli velkým sankcím možný a lidé si budou muset pořídit kotel nový.

Co přesně znamenají emisní třídy kotlů

Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5. Současné kotle nové generace jsou vyráběny s emisní třídou 3 ,4 nebo 5. Staré kotle první a druhé emisní třídy jsou již považovány za zastaralé, a od roku 2022 je nebude možno ani provozovat. Po roce 2022 tedy bude možné používat už jen úspornější a ekologičtější kotle třetí a vyšší emisní třídy, včetně kotlů splňujících tzv. Ekodesign.

Jak lidé poznají, že nový kotel přísnější normu splňuje

O tom, jaké emisní třídy kotel splňuje, by měl poskytnout informace každý kvalitní prodejce. Patřičné informace jsou také uvedeny vždy na výrobním štítku kotle a také v technických specifikacích daného zařízení.

Na co by si lidé měli při výběru kotle ještě dávat pozor

Někteří výrobci nabízejí takzvané přestavbové sady, s jejichž pomocí je možné starší kotel modifikovat tak, aby třetí emisní třídě vyhovoval. Koupě kotle první a druhé emisní třídy a následné pořízení přestavbové sady však nemusí být v delším časovém horizontu finančně výhodné. Zákazník si totiž nejdříve koupí nový kotel s nižší emisní třídou a pak musí ještě investovat do přestavbového kitu. Navíc tato přestavba nemusí být jednoduchá. Doporučujeme raději investici do moderního kotle, který již dnes přísnější normy splňuje.

Jak velká je nutnost výměny kotlů a budou nové kotle dražší?

Zákon by měl především napravit situaci, kdy jeden nepřizpůsobivý občan je svým jednáním schopen zamořit půl vesnice. Cílem nových předpisů je tedy mimo jiné i zlepšení ovzduší v menších městech a na vesnicích. Modernější kotle "nové generace" jsou navíc účinnější a úspornější, jejich koupě se proto domácnostem vyplatí. Investice do nového kotle nebude tak velkým zásahem do rodinného rozpočtu, jak se někdy tvrdí.

Kolika domácností se opatření dotkne

Podle údajů z posledního sčítání lidu se novela dotkne cca 650 000 domácností v ČR. Odhaduje se, že dnes přibližně půl milionu domácností používá do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 000 domácností má kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v budoucnu vyhovujících.

Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva

  • září 2012 – Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší
  • leden 2014 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky 1. a 2. emisní třídy (dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu, byste měli zjistit na jeho štítku či v technické dokumentaci.
  • prosinec 2016 – Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
  • leden 2017 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je asi 1500,- Kč. Revize bude povinná jednou za dva roky.
  • leden 2018 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň 82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022 !!
  • září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit pokuta 50 tisíc korun za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).


Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate