Podlahové vytápění REHAU - nejčastější otázky a odpovědi na ně

Pátek 01. červen 2007,  Autor: ,

1. Kolik stojí podlahové vytápění? 

Při porovnávání ceny podlahového vytápění porovnávejte cenu za m2 . Cena vlastní trubky hraje v této kalkulaci významnou roli, nikoliv však jedinou. Cena podlahového vytápění se odvíjí od zvolení systému uložení (fixace) potrubí a rozteče pokládky topné trubky. Konkrétní ceny naleznete pod odkazem „Služby/Ceníky“.

2. Jakou výšku podlahy potřebuji pro podlahové vytápění?

Celková stavební výška podlahy je závislá na druhu pokládky podlahového vytápění. Firma REHAU nabízí 5 variant. Popis jednotlivých druhů pokládky naleznete v sekci „Přehled výrobků/Podlahové a stěnové vytápění/Druhy pokládky“. Pro novostavby se používá v absolutní většině případů pokládka na systémovou desku. V tomto případě je celková stavební výška podlahy 85 mm (systémová deska Vario, topná RAUTHERM S 17mm a betonová mazanina). Výška je bez přídavné tepelné izolace a finální podlahové krytiny. Celkovou stavební výšku však lze i redukovat a to např. použitím samonivelačního potěru, či zvolením jiného druhu pokládky systému REHAU. Zvolit lze i tzv. suchý systém. V tomto systému se nepoužívá žádný betonový potěr, viz. sekce „Podlahové a stěnové vytápění/chlazení“.

3. Jaká má být výška betonové mazaniny nad trubkou? 

Pro systémy pokládky na systémovou desku a vodící lištu je pro provozní zátěž 150 kg/m2 (běžný obytný prostor) minimální výška mazaniny 45 mm nad topnou trubkou (při použití cementové mazaniny ZE 20). U nosné rohože je pro provozní zátěž 150 kg/m2 (běžný obytný prostor) minimální výška mazaniny 36 mm nad topnou trubkou (při použití běžné cementové mazaniny). U systému MINI je výška betonové mazaniny nad topnou trubkou 30 mm. Do betonové mazaniny je nutné přidávat plastifikátor. U systému MINI se přidávají do betonové mazaniny kromě spec. plastifikátoru i syntetická vlákna. V případě použití samonivelačních potěrů platí jiná pravidla. Prosím, v tomto případě nás kontaktujte.

4. Jaké množství plastifikátoru se dává do betonové mazaniny?

Na 1 m2 plochy přijde 0,22 L plastifikátoru nebo na jeden pytel cementu (50kg) 0,5 L plastifikátoru. Při dodávce hotové směsi z betonárky je to 3,7 L/m3. V případě, že si betonovou mazaninu připravujete sami, poměry použitého materiálu naleznete v sekci „Služby/Technická podpora“.

5. Kolik mám dát přídavné tepelné izolace na rostlou zem, případně venkovní vzduch?

Doporučujeme min. 10 cm polystyrenu (PS) s minimální objemovou hmotností 30 kg/m2 . Může se také používat tepelné izolaci PUR který má lepší tepelný odpor než PS. Pravidlo říká, že čím víc izolace dáme, tím víc ušetříme na provozních nákladech. V každém případě doporučujeme tuto záležitost konzultovat s projektantem.

6. Jakou skříň rozdělovače mám použít?

Dle počtu topných okruhů zvolíme typ rozdělovače. Velikost skříně závisí na velikosti rozdělovače + jeho osazení (např. mísící sadou). Tabulku odpovídajících velikostí skříní naleznete v sekci „Služby/Technická podpora“. Skříň můžete zvolit v provedení pod a na omítku, v bílé barvě či pozinku.

7. Kdy a jak dilatovat?

Při použití klasické betonové mazaniny je nutno dilatovat, pokud: - je plocha větší než 40 m2 - jedna strana místnosti nesmí být větší než 8 m - poměr stran nesmí být větší než 2:1. Způsobů dilatace je několik. Přesný popis naleznete pod sekcí „Služby/Katalogy“ v technických informacích pro Plošné vytápění, str. G5-G8. Dilatační páska se instaluje vždy po celém obvodu místnosti včetně např.sloupů v prostoru. Pro samonivelační potěr platí jiná pravidla.

8. Je možná kombinace podlahového vytápění s otopnými tělesy?

Ano. Běžně se například používají tzv. žebříky pro vytápění koupelen. Podlahové vytápění v tomto případě pak slouží pouze k temperaci podlahy. Při kombinaci radiátorů a podlahového vytápění je třeba vyřešit otázku míchání otopné vody. Pro systém radiátorů se pohybuje kolem 75°C. podlahové vytápění pracuje s nižšími teplotami vody ca. kolem 40°C. Toto míchání je možno provést trojcestným ventilem nebo např. mísící sadou instalovanou přímo na rozdělovači.

9. Chci vytápět jen malou plochu v koupelně nebo v kuchyni a mám v objektu již nainstalovaná otopná tělesa.

Při dodatečné instalaci podlahového vytápění je třeba nejdříve prověřit celkovou stavební výšku podlahy, kterou máte k dispozici. Na základě této informace lze zvolit druh pokládky, viz. otázka č. 2. Dále je třeba vyřešit otázku regulace. Nejjednodušším řešením je použití omezovače teploty vratné vody RTL. Tuto regulaci lze použít při kombinaci otopných těles a jednoho okruhu podlahového vytápění (do max. 15 m2). Plocha je omezena 15 m2 z důvodu dodržení max. teploty nášlapné plochy (viz. hygienické normy). Omezovač vratné vody RTL je naleznete také v našem ceníku, viz. sekce „Služby/Ceníky“.

10. Je nutná ocelová kari sí? jako armování?

Nutná není pro běžné obytné plochy. Tato výztuž se používá např. ve skladových halách, kde lze předpokládat vysoké zatížení podlahy.

11. Dává se přes systémovou desku REHAU fólie?

Ne. Systémová deska Vario je opatřena na svém povrchu speciální hydroizolační PE-fólií. Systémová deska REHAU NP je upravena na povrchu termošokem, který má taktéž hydroizolační vlastnosti.

12. Má REHAU ve svém programu i suchý systém podlahového vytápění?

Ano. Suchý systém je vhodný pro montované a dřevěné stavby, nebo tam, kde nelze z důvodu statiky použít mokrý způsob. Výška systému bez podlahové krytiny a přídavné tepelné izolace je 55 mm. Mezi hlavní přednosti patří i rychlé zprovoznění systému (nemusíte čekat na vyzrání betonové mazaniny).

13. Kde je možno zapůjčit nářadí a zakoupit materiál?

Materiál a nářadí REHAU je k dispozici u všech velkoprodejců, kteří s námi spolupracují. Jejich seznam a kontakty naleznete v sekci „Služby/Kontakty na obchodní partnery".

14. Je pravda, že podlahové vytápění může způsobit zdravotní problémy?

Bohužel se jedná o nepravdivý avšak velmi rozšířený názor laické, ale i určité části odborné veřejnosti. Při dodržení maximálních teplot nášlapné vrstvy (viz. hygienické normy) nemůže nikdy dojít k žádnému zdravotnímu problému. Naopak rozložení teplot v místnosti s podlahovým vytápěním v závislosti na vzdálenosti od podlahy je daleko příznivější než při vytápění klasickými radiátory. Podlahové vytápění je také vhodné pro alergiky, nedochází totiž k víření prachu v místnosti. Maximální povolené teploty nášlapné vrstvy jsou tyto :

  • místnosti a prostory,v nichž se převážně stojí 27 °C
  • obytné a kancelářské místnosti 29 °C
  • koupelny a bazény 33 °C
  • místnosti s malým provozem(okrajové zóny) 35 °C

15. Jaká je životnost systémů podlahového vytápění REHAU a jaké garance REHAU poskytuje?

Koroze a opotřebování stěn trubek díky jejich materiálu (PE-Xa) a zanedbatelné drsnosti nenastává. Důlková koroze a elektrochemická koroze u našich trubek je vyloučena. Dále přicházejí další přednosti jako jsou teplotní stabilita a velmi dobrá odolnost proti stárnutí. Na základě 26 let praktické aplikace trubek REHAU v systémech podlahového vytápění, jakož i náročných laboratorních zkoušek můžeme konstatovat, že i po 50 letech provozu systému podlahového vytápění REHAU, bude dodržen koeficient bezpečnosti k podle normy DIN 4726. Na systémy podlahového vytápění REHAU poskytuje garanci 10 let a 1 mil. EUR. REHAU ručí za kvalitu a jakost dodávaných systémových komponentů (materiálu). Montážní organizace na této garanci participuje a ručí za kvalitu montáže a dodržení technologických postupů. Všem investorům a stavebníkům doporučujeme, aby se přesvědčili ,že montážní firma provádějící pokládku podlahového vytápění REHAU má pracovníky, kteří se mohou prokázat certifikáty REHAU.

Zdroj : rehau.czSouvisející produkty k článku:


Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate