Pojmy používané v topné technice

Pátek 01. červen 2007,  Autor: ,

Pojmy používané v topné technice

Tepelná ztráta budovy
Je udávána v kW. Vyjadřuje množství tepla vyzářeného do okolí budovou při nejnižší venkovní teplotě pro danou lokalitu. Tato hodnota je především určena tepelněizolačními schopnostmi budovy a lokalitou. Kotel pak musí tuto ztrátu bezpečně doplnit. Nejnižší venkovní teplota v lokalitě (cca -10 oC až -18 oC) většinou trvá 15 dní v topné sezóně a po ostatní topnou sezónu je výrazně vyšší. Proto ani kotel by neměl výrazně překročit projektem navrženou hodnotu.

Komínové provedení
Spalování plynu v kotli je závislé na vzduchu z místnosti. Při nedostatečném přívodu vzduchu do místnosti je ohrožen provoz kotle a zdraví uživatele. Odvod spalin do vyvložkovaného komínu s účinnou výškou - od kotle ke konci komínu nad 6m. POZOR není vhodný do objektů s „plastovými okny nebo eurookny“a do znečistěných provozů např.:pekárna, kadeřnictví.

Turbo provedení
Spalování plynu v kotli není závislé na vzduchu z místnosti. Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin zajiš?uje vestavěný ventilátor. Je vhodný i do utěsněných prostor „plastová okna, eurookna“ . POZOR nesmí se překročit max. povolená délka odkouření. Musí se dodržet předepsaný odstup vyústění odkouření od oken, balkónů apod.

Průtokový ohřev vody
Užitková voda se ohřívá průběžným průtokem nad plamenem hořáku. Množství a teplota užitkové vody je dána rychlostí průtoku v l/min vody a velikostí plamene v kW. U kombinovaných kotlů (vytápění + ohřev vody) po dobu ohřevu teplé vody je zastaveno vytápění. Celkově odebrané množství vody v litrech není omezeno. POZOR množství teplé vody – litrů za minutu je omezeno výkonem výrobku.

Vrstvený zásobník teplé vody
Užitková voda se ohřívá v kotli na požadovanou teplotu (cca 60st C) a je postupně ukládána do vrchních vrstev zásobníku. Tím v zásobníku může být v jednom okamžiku v horní části již teplá voda a ve spodní části ještě studená voda. Teplá voda pro spotřebu je odebírána z vrchní části zásobníku. Tím je v krátké době (po úplném vyprázdnění zásobníku) umožněn odběr sice omezeného množství, ale dostatečně teplé vody. POZOR po úplném vybrání ohřáté vody ze zásobníku kotel pracuje v režimu průtokového ohřevu vody – pro dosažení požadované teploty je nutné nepřekročit povolený průtok vody v litrech za minutu.

Nepřímotopný zásobník teplé vody
Užitková voda se pomocí topné spirály natápěné kotlem ohřívá postupně v celém průřezu zásobníku. Postupně se ze studeného stavu zásobník ohřívá až na požadovanou teplotu. Rychlost ohřevu je závislá na výkonu připojeného kotle (cca 30 min.). Do vyčerpání zásoby ohřáté vody lze odebírat vodu bez zvláštních omezení. POZOR po vyčerpání celého obsahu teplé vody je nutno vyčkat na znovunahřátí zásobníku.

Přímotopný zásobník teplé vody
Užitková voda je ohřívána malým zabudovaným hořákem pod tlakovou nádobou. Postupně se ze studeného stavu zásobník ohřívá až na požadovanou teplotu. Rychlost ohřevu je závislá na výkonu zvoleného typu (cca 70 min.). Do vyčerpání zásoby ohřáté vody lze odebírat vodu bez zvláštních omezení. POZOR po vyčerpání celého obsahu teplé vody je nutno vyčkat na znovunahřátí zásobníku.

Závěsný kotel
Určený k montáži na stěnu – do výše očí. Kompaktní konstrukce se zabudovaným oběhovým čerpadlem, expanzní nádrží, bezpečnostním ventilem a kontrolními prvky. Regulace výkonu = plynulá. Převažující konstrukční materiál = měď.

Stacionární kotel
Určený k montáži na podlahu. Součástí výrobku zpravidla není oběhové čerpadlo, expanzní nádrž a bezpečnostní ventil (prvky musí být součástí topného systému). Regulace výkonu = skoková. Převažující konstrukční materiál = litina.

Bez ohřevu
Využívaný pouze k vytápění. V letním období mimo provoz. Možnost dodatečné montáže nepřímotopného zásobníku vody, popřípadě ohřívání bazénu.

Standardní kotel
Kotel se standardní konstrukcí hořáků a výbornou účinností.

Kotel se sníženým obsahem NOx
Kotel se specielní konstrukcí vodou chlazených hořáků a zvýšenou účinností. Konstrukce spalování zajiš?uje šetrnost kotle k životnímu prostředí.

Kondenzační kotel
Speciální konstrukce kotle využívající k vytápění výhřevnost i spalné teplo plynu. Pro správnou funkci se doporučuje teplota topné vody na vstupu do radiátorů cca 40 oC (velká plocha radiátorů, nejlépe podlahové vytápění). Při provozu kotle vzniká velké množství kondenzátu, který se musí odvádět do odpadu. Nejvyšší technicky možná účinnost. Konstrukce spalování zajiš?uje šetrnost kotle k životnímu prostředí.

Prostorový termostat
Reaguje na změn teploty v místnosti, ve které je umístěn. Až při poklesu teploty ve sledované místnosti, který nastane prochladnutím vnější stěny, sepne prostorový termostat kotel. Kotel topí celý topný systém až do okamžiku, kdy je ve sledované místnosti dosaženo požadované teploty. Prostorový termostat je vhodný do bytu s malou plochou venkovních stěn.

Ekvitermní regulace
Reaguje na změny teploty vně budovy - teplota venkovního vzduchu. V závislosti na snižování nebo zvišování venkovní teploty, regulace přesně zvišuje či snižuje teplotu vody v topném systému. Tím předchází prochladnutí vnějších stěn budovy a udržuje teplotu v budově na požadované teplotě s nejnižšími náklady. Ekvitermní regulace je zejména vhodná pro volně stojící budovy s velkou plochou venkovních stěn.

Zdroj : www.vaillant.cz

 Produkty které jste již shlédli


Kdo jsme?


Firma HAGAS byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. V březnu 2000 došlo k transformaci firmy do společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem HAGAS servis s.r.o.

více informací

Kde nás najdete?


HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
CZ-440 01 Louny

IČ : 25413104
DIČ : CZ25413104

T : +420 415 652 069
F : +420 415 652 722
E : obchod@hagas.cz

více informací


Kontaktní informace:

HAGAS servis s.r.o.
Beneše z Loun 132
440 01  Louny

Tel. : +420 415 652 069
Fax : +420 415 652 722
obchod@hagas.cz
www.hagas.cz

Platební brána Comgate